Nu känns det verkligen att saker och ting drar igång på allvar. Många är tillbaka efter semester påtagligt nöjda med det fina väder som erbjudits. Det ger naturligtvis energi, vilket kommer att behövas.

Framför oss ligger flera stora frågor. Budgeten som KF beslutade i juni ska nu bli göras om till nämndsbudgetar under hösten. Det är viktigt att resurserna fördelas så att de riktas mot de konkretiserade mål som KF antagit.

Vi har en hel del framför oss när det gäller infrastrukturfrågor. Investeringar i flygplatsens rullbana är ett exempel, men vi behöver också jobba mycket med finansiering av resecentrums etapp tre eftersom den inte var med i Trafikverkets förslag till nationell plan. En plan regeringen ska ta ställning till under (troligen) första kvartalet 2014.

Jag känner för egen del stor tillförsikt inför det sista året under denna mandatperioden. De tolv månaderna före ett val brukar få sin speciella karaktär. 2014 blir dessutom unikt genom att det är ett EU-val den 25 maj, dvs strax före det allmänna valen i september. Någon hade räknat ut att nästa gång det sker är 2038.

Dessutom är valdagen den 14 september, den andra söndagen i september. Tidigare har det varit den tredje söndagen. Det gör valrörelsen något kortare. Eller är det så att det blir pågående valrörelse från maj till september?

Annonser