Ett möte ställdes in idag på förmiddagen. Det händer då och då och skapar alltid ett välkommet tillskott av tid att förbereda andra möten ännu bättre.

I nästa vecka har vi ledningsutskott och där finns flera intressanta ärenden. Det är sedan tidigare känt att vi ska ta ställning till om Halmstad ska söka arrangemanget Tall Ships Race 2017. En hel del talar för det tycker jag. I så fall bör vi (om än inte just på tisdag) ta upp frågan om vi ska ha en Marinfestival i Halmstad igen?

Det var ett populärt arrangemang som genomfördes ett antal gånger och toppades med TSR 2011. Halmstads förmåga att genomföra stora idrotts- och kulturarrangemang har efter hand utvecklats. Vi genomför nu arrangemang med planering och framförhållning. Halmstad uppfattas av många arrangörer som en intressant plats bland annat eftersom vi har en kommunal organisation som medvetet satsar på att utveckla besöksnäringen.

I samtal med människor så upplever jag inte sällan att det finns ett intresse för att ha ett årligt större sommarevenemang i Halmstad av typen Marinfestival. Det är av intresse för att fortsatt profilera Halmstad som ett intressant besöksmål. Det skulle betyda en hel del för både för handel, hotell- och restauranger.

Ska vi göra det på nytt, även för att öka intresset för TSR, så bör vi en hitta en form som i ännu högre grad än tidigare inkluderar närings- och föreningsliv. Det finns med andra ord anledning att diskutera Marinfestivalens återkomst.

Annonser