Nästa vecka har kommunstyrelsen tvådagarssammanträde. Första dagen genomförs på Getinge Group, där vi bland annat tillsammans med företrädare för företaget ska tala om hur vi kan skapa starka företagsmiljöer i en global värld.

Det kommer att handla om hur en kommun kan göra för att främja skapandet av lokalt starka företagsmiljöer.

Kommunstyrelsen har kommit en bra bit på vägen från att klubba beslut under 15-20 minuter till att ha aktiva utvecklingsdiskussioner. Det ställer krav både på ledamöter och tjänstemän, samtidigt som det politiska uppdraget blir mer intressant.

Jag noterar att fokus de fem kommunråden har minskat de senaste åren. I stället är betydligt fler ledamöter involverande både i de tre utskottens arbete och i kommunstyrelsens arbete. Det är naturligtvis positivt.

Regionstyrelsen har sammanträde under onsdagen. Parallellt för vi inom Femklövern samtal om översiktsplanen som snart kommer upp till delbehandling i KS.

På torsdag får vi ministerbesök av Maria Arnholm (FP). Det ska bli intressant att lyssna på henne.

Annonser