Kommunstyrelsen har under två dagar haft planeringskonferens. En del av mötet genomfördes i Getinge hos Getinge Group. Det var ett led i KS uttalade ambition att föra en dialog med stora företag i kommunen.

Vid detta tillfälle var det inte ett företagsbesök i traditionell mening. KS fick i stället tillfälle att tillsammans med flera av de högsta cheferna på Getinge diskutera företagsklimat, globalisering, rekrytering, samverkan kommun näringsliv.

Jag tycker det var mycket givande. Inte minst för att det skapar personliga kontakter mellan företrädare för kommunen och företaget.

Men det blev också klart att vi med några enkla aktiviteter kan skapa mervärden för företagen och kommunen. Det allra flesta av cheferna i företaget pendlar till attraktiva arbetsuppgifter i Getinge, men bor på andra orter längs hela Västkusten. Vi behöver informera bättre om Halmstad som boendeort. Det kan göra det lättare för företag att rekrytera och vi kan få fler invånare.

Det var ett exempel på ett diskussionstema. Fler var på agendendan. Slutsatsen för oss i KS var att det är mycket givande att föra denna typ av förberedd dialog med företrädare som leder stora företag och som finns över hela världen.

KS har som tema för årets arbete näringsliv och arbetsmarknad. Temat kan ändras över tid, men detta sätt att möta näringslivet bör vi fortsätta med.

Annonser