Idag hade jag tillfälle att samtala med entreprenören Henrik Andreasson och regionchefen för Företagarna Marie Axtelius i Oskarström. Ett möte som bara kommit till av anledningen att få tillfälle att snacka allmänt om företagande.

Det känns befriande att möta människor i direkt dialog utan dagordning. Inte sällan känner jag att det är väl mycket dagordningar och strukturer i det vi håller på med.

Vi kunde faktiskt dela en viss frustration över hur perfekt allt ska vara för att kunna genomföras. Vem läser all den dokumentation vi tar fram i olika sammanhang. I den kommunala världen ska det finnas detaljerade planer för alla barn, alla våra äldre på boenden etc.

Jag förstår det goda uppsåtet med detta. Men vi får inte förlora fokus från mötet med människan.

En företagare möter oftare den formalia som hänger samman med upphandling. Jag vet att vi genomför informationsträffar och informerar om hur upphandlingen går till. Jag vet att vi också många gånger har dialogmöten med en viss bransch före en viss upphandling och att kommunen på alla sätt jobbar med att underlätta för företagen att vara med och lämna anbud.

De vana företagarna vet hur det går till. De som är ovana med upphandlingar kanske missar en order. Nu är ny lagstiftning på gång. Jag hoppas att den ska ju kommunerna större utrymme att agera på ett klokt sätt på egen hand.

Dagen kommer att avslutas med att lyssna till vår nyaste minister, Maria Arnholm som kommer till Stadsbiblioteket. Jag är nyfiken på vad hon har att säga.

Annonser