Framtiden för flygplatsen i Halmstad har kommit i fokus. Kanske beror det på att alla de politiska partierna i Halmstad ännu inte lämnat besked om de vill ställa sig bakom ett beslut om ny rullbana.

Socialdemokraterna ska bestämma sig på måndag. Det betyder att utgången av ärendet som står på KS dagordning den 3/9 inte kan förutses idag.

I planeringsdirektivet som beslutas av KF i juni framgår att det är kommunfullmäktige som slutligt ska ta ställning i frågan. Det är alltså först den 24/9 som saken kommer att vara slutligt avgjord.

Bortsett från den politiska osäkerheten i investeringsfrågan så framstår det för mig som viktigt att ta höjd för en investering som medverkar till att slå fast Halmstads roll som regionalt centrum. Då krävs bra kommunikationer på väg, järnväg och en väl fungerande hamn, samt en flygplats. Till detta bör läggas IT-infrastruktur.

Hamnen brottas med vikande resultat efter att flera nyckelkunder av olika skäl avvecklat verksamheter. Jag har dock gott hopp om att samarbetet med Varbergs hamn kommer att innebära att Halmstads och Varbergs hamnar tillsammans kommer att säkerställa bra service till näringslivet.

Halmstad är också ett administrativt centrum med många statliga verksamheter, inte minst försvaret. Dessa verksamheters möjligheter att utvecklas i Halmstad behöver bra kommunikationer.

Investeringen i ny rullbana handlar inte enbart om möjligheten att flyga charter, men det är en viktig utvecklingsmöjlighet. Det handlar om att vi ska ha en regional flygplats med hög säkerhetsstandard där man kan flyga olika typer av flygplan utan att vara beroende av dispenser alternativt att inte kunna flyga från/till Halmstad.

En flygplats som säkerställer väl fungerande linjetrafik till Stockholm, klara försvarets behov liksom affärsflyget och charterflyget blir ett viktigt bidrag till den regionala utvecklingen.

Gör vi en begränsad investering i rullbanan nu, så avsäger vi oss möjligheten (av ekonomiska skäl) att uppgradera standarden i framtiden. En begränsad investering rikserar därför bli ett steg mot en avveckling av flygplatsen som jag ser det.

Dagens utspel från (C) förstår jag inte alls. Det finns inga motsatsförhållanden mellan resecentrum och flygplatsen. Vad jag känner det har det aldrig varit aktuellt att finansiera resecentrum med medel ur bolagskoncernen.

I Femklöverns samarbetsavtal som antogs efter valet 2010 antecknades att flygplatsfrågorna inte ingår i avtalet, vilket innebär att varje parti beslutar i frågan oberoende av varandra.

Annonser