Idag är det en viktig dag för oss som bor i Halmstad eller längs Västkusten. Om allt går som det ska så sker slutgenombrottet i Hallandsåstunneln. Det östra tunnelröret borrades klart 2010. Nu är det alltså det andra röret på väg att blir klart.

Det har varit en lång väg dit. Arbetet påbörjades 1992. Efter några år funderade man på om det verkligen var lönt att fortsätta. Även om projektet blivit mycket dyrare än planerat så kommer det när trafikstart sker 2015 att vara en mycket viktig del av tågtrafiken i Västsverige och hela Sverige.

Tunneln betyder att kapaciteten ökar från 4 tåg per timme till 24.

Men och det är ett viktigt Men. Det fordras dubbelspår hela vägen till Helsingborg och en omläggning av bangården i Halmstad inom det projekt som vi kallar resecentrum för att vi ska få fullt genomslag.

Dessa båda delar är angivna som brist efter 2025 i Trafikverkets underlag till regeringen. För att det svenska järnvägsnätet ska fungera väl så är det centralt att dessa båda delsträckor kommer med i plan före 2025.

Men idag får vi glädjas åt att tunnelprojektet äntligen närmare sig ett läge då banan också kan trafikeras. Med sina två parallella tunnlar på 8,7 km så blir det landets längsta (efter vad jag förmodar) järnvägstunnlar.

Annonser