Nej till kränkningar på nätet

Det talas allt mer om kränkningar och trakasserier på nätet. Jag blir ibland bedrövad när jag läser vissa kommentatorsfält till artiklar.

Men än värre är de kränkande ord och ibland bilder som riktar sig från unga till andra enskilda unga på nätet. Inte sällan sker det anonymt. Vi behöver alla hjälpas åt så att inte unga hamnar i utanförskap.

Det kan ju mycket väl vara så att om det stått något kränkande på nätet så kanske en ung person inte vill gå till skolan.

Kommunstyrelsen har projektmedel inom ramen för ”ökade livschanser”. Ett av dessa medel riktas till projektet ”Lupp till handling” som skall komma att bidra med främjande och förebyggande insatser för att motverka trakasserier och kränkningar som sker via digitala och sociala medier.

Jag känner stor tillfredsställelse över att medel på detta sätt frigörs för att skolorna aktivt ska kunna arbeta med aktiviteter så att både unga och föräldrar blir mer medvetna och därigenom kan aktivt medverka till attitydförändringar så att nätet inte används på fel sätt.

Denna vecka genomförs föräldrar-, pedagog- och elevföreläsningar med hjälp av extern föreläsare, Micke Gunnarsson för att lyfta denna viktiga fråga, hur vi agerar på nätet och sociala medier.

Kan dessa aktiviteter leda till att attityden ändras när det gäller nätanvändning så att det inte blir ett forum för kränkningar eller näthat, då har vi vunnit mycket.

Annonser