Igår debatterade kommunfullmäktige i Halmstad olika aspekter på byggandet i Halmstad. Jag tyckte det kom fram en hel del perspektiv och infallsvinklar.

En intressant slutsats är resonemanget kring byggandet kring resecentrum och Tullkammarkajen. Den senaste veckorna har flera utspel i frågan gjorts. Jag skrev för egen del en krönika i HP i början på oktober där jag tydligt signalerade att kommunen har mycket att vinna på att nu påbörja planeringen av området.

Talare från flera partier gav igårkväll uttryck för samma inriktning.

Sätter man frågan i ett större sammanhang så kan en utbyggnad av staden i området kring resecentrum och Tullkammarkajen blir en riktig dragare för Halmstad.

Vi kommer att kunna erbjuda ett urbant boende i ett extremt centralt läge men mycket goda möjligheter till pendling för arbete och utbildning. Läget mellan Göteborg och Malmö skapar en närhet som är intressant av flera skäl.

Jag tycker det i sammanhanget är viktigt att det blir en stadsdel innehåller blandande verksamheter. Det gäller boende, arbete men också möteplatser i form av restauranger, affärer m.m. Det gäller att skapa en miljö som inbjuder till liv och rörelse under stora delar av dygnet.

De flesta som yttrat sig i frågan är också angelägna om att området ska få en hållbar och grön profil. I detta avseende ser jag möjligheter att genom spännande arkitektur erbjuda trädgårdar och gröna lungor på ett sätt som vi inte gjort tidigare i Halmstad.

Nästa steg blir nu att flytta fram detta projekt i bland våra planer så att vi kommit en bit på väg när resecentrum etablerat sig. Det gör det än mer angeläget att lägga etapp 3 tidigt för att tillgodogöra sig de postiva samhällsekonomiska effekterna.

Annonser