Idag var kommunens chefer samlade till ledardag under förmiddagen. På dagordningen stod bland annat arbete kring mångfald och jämställdhet.

Vi fick hör exempel från Eskilstuna kommun som jobbar med jämställdshetsarbete på ett bra sätt. Det var konkreta exempel som visar på behovet av ökad faktakunskap kring förutsättningar män och kvinnor, pojkar och flickor.

De senaste åren har det blivit mer och mer uppenbart att Sverige är ett av världens mest jämställda länder när vi studerar de legala förutsättningarna. Men hur ser det ut i praktiken. Jag får en känsla av att det återstår en hel del. Det är viktigt för chefer och ledare att följa upp så att verkligheten motsvarar de orden i dokumenten.

I vårt planeringsdirektiv med budget har vi en prioritering som handlar om att nämnder och bolag inom sina verksamhetsområden ska bevaka och driva jämställdshetsarbetet framåt samt i sina verksamhetsberättelse rapportera en samlad bild av det aktuella jämställdshetsarbetet i den egna organisationen till kommunstyrelsen. Det känns onekligen ännu mer angeläget efter dagens information att följa upp dessa rapporter.

När det gäller regnbågsflaggan har jag fått mail som uttrycker stolhet över att Halmstad flaggade, likså har jag fått mail som uttryck starkt missnöje. För mig står regnbågsflaggan för tolernas inför mångfald bland människor. Det faktum att den väcker reaktioner visar att det behövs en debatt om behovet av att visa varandra respekt och kärlek.

Annonser