Det var med en bra känsla som styrelsemötet med Halmstads Näringslivs AB avslutades i dag. Vi håller på att utveckla affärsplanen för 2014. Styrelsen som består av både politiker och näringslivsföreträdare ägnade stort engagemang för att lyfta fram framgångsfaktorer och priorieringar. Senare i höst fattar vi beslut i frågan.

Vi kunde samtidigt konstatera att det är flera etableringsärenden som är på gång för närvarande. Igår på Guldmorgon deltog över 150 gäster i HNAB:s frukost. Ett alltid välbesökt och uppskattat arrangemang.

Min känsla är att en hel del går åt rätt håll när det gäller företagsklimatet i Halmstad

Jag läste för övrigt en artikel i Handelskammarens medlemstidning. Rubriken var ”Halmsingborg nästa”. Den visar på potentialen för en stark funktionell region med närmare en halv miljon invånare på sikt. Det är ett av skälen till varför jag anser att resecentrum är så viktigt för södra Halland. Men lika viktigt är dubbelspår den sista biten mellan Maria och Helsingborg.

Nästa vecka kommer Trafikverket till regionstyrelsen. Det blir ytterligare ett tillfälle att tala om denna prioritering, även om det nu är främst regeringen som har bollen när den ska fatta beslut om regional plan.

Annonser