Idag var jag med om ett lotsmöte med tillståndsteamet. Tillståndslotsen har en grupp med medarbetare från alla berörda förvaltningar. Idag hade vi besök av en företagare som kunde ta upp sin idé och fick kommentarer och råd från kommunens olika delar vid ett tillfälle. Det är en viktig service som kommunen på detta sätt kan lämna till våra företag som vill utveckla sin verksamhet.

I samtalet med medarbetarna kom det fram en aspekt som jag tycker är viktig. I och med de gemensamma mötena så har kunskaperna ökat om vad andra i organisationen ansvarar för. Det tycker jag är viktigt eftersom våra företagare till slut är intresserad av slutresultatet i sin helhet inte bara ett delbeslut.

Efterhand som tillståndslotsen etableras som en möjlighet för våra företag så är jag övertygad om att mycket gott kommer att komma ut av detta.

Annonser