Idag är det verkligen en underbar höstdag i Halmstad. Jag tog tillfället i akt att testa en av de iordningsställda vandringslederna i Biskopstorps naturreservat. Det var en härlig känsla att vandra i skogen som till stor del håller på att omvandlas till lövskog. De flesta träd är fortfarande gröna. Ge det två veckor till så kommer vi att ha en ännu härligare färgsprakande höstprakt.

I fredags var vi några stycken som tog bussen till Lund. Det var en för näringslivet och politiken gemensam studieresa. Vi fick tillfälle att bli informerande om ESS (European Spallation Source), MAX IV och Ideon.

Max IV är Sveriges största forskningssatsning någonsin. Just nu byggs den fjärde delen och över 2-3000 forskare att vara verksamma där i framtiden. Det är en anläggning dit forskare från hela världen kan vända sig för att utföra experiment.

ESS är ett europeiskt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. 17 länder ligger bakom anläggningen, som kommer att kunna ta emot forskare inom många olika forskningsfält.

Ideon gav oss en inblick i hur man kan arbeta med forskningsparker och inkubatorer. Nog så viktigt nu när vi ska ta beslut om nya ägardirektiv till Science Park Halmstad och det halländska innovationssystemet.

Jag tycker den information vi fick visar att det finns betydande potential även för oss i Halmstad och Halland att söka samarbete söderut. Det hänger mycket på hur vi själva agerar framöver. VI behöver efter hand genomföra aktiviteter som kopplar ihop oss med forskningsmiljöerna runt Lund. Nu får vi ta med oss de intryck vi fått i vårt vidare arbete.

En studieresa av detta slag gör att det också skapas möjligheter till samtal mellan deltagarna på ett friare sätt än under formella möten. I sådana här sammanhang är det inte fel att tala om även resan som målet för spontat tankeutbyte mellan människor som inte träffas varje dag annars.

Annonser