Sedan en tid pågår ett viktigt arbete med att rusta upp Brogatan, som får en ny gestaltning. Det är en efterlängtad och viktig åtgärd för att öka centrums attraktivitet. Det sker i samarbete med fastighetsägare och kommer förhoppningsvis att vara färdigt till julskyltningen i år.

Under tiden som arbetet pågår har busstrafiken kört en annan väg. Hur bussarna tar sig fram är viktigt. Det handlar om att kollektivtrafiken ska vara så attraktiv att många väljer den i stället för att ta bilen till stan.

Kommer man från väster och ska till centrum kan man nu gå av på Brogatan vid Karl den IX:s väg eller på Österskans. De som kommer österfrån väljer Österskans. Jag har för egen del inte noterat någon som hört av sig och tycker detta är ett problem. Det kan bero på att ingen tycker det är ett problem eller så upplever man att denna ordning är tillfällig och därför inte ser anledning att höra av sig.

I ett längre perspektiv ska bussterminalen flytta från Österskans till resecentrum. Då blir frågan om vad som ska ske med området kring Österskans aktuell. Det behöver vi redan nu börja att arbeta med.

Skulle man välja att flytta bussarna från Brogatan och köra förbi Slottet mot resecentrum talas det om att det krävs en centrumhållplats vid slottet. Jag tycker det är en trafiksäkerhetsmässig dålig lösning och skulle dessutom skilja staden från slottet ännu mer vilket inte är önskvärt

Räcker det med att kunna kliva av vid Karl IX/Brogatan och Resecentrum? Knappast tror jag. Fortsätter bussarna att köra på Brogatan som idag kommer man att kunna stiga av vid Stora Torg och kanske ha en hållplats på Strandgatan.

Frågan är komplex men behöver utredas nu så att vi vet hur Österskans kan användas i framtiden, samtidigt som bussarna kan köra på ett sätt som innebär det upplevs som tillgängligt och attraktivt att åka buss. Går det att hitta fungerande och tilltalande lösningar som innebär att bussarna kan köra annan väg än förbi Stora Torg så ska en sådan lösning värderas.

Annonser