Idag var jag tillsammans med bland andra Suzanne Åkerlund och Henrik Oretorp på Högskolan i Halmstad. Vi fick ta del av den handikappforskning som bedrivs där.

För mig var det extra intressant eftersom jag inte riktigt var medveten om vilken både bredd och spetskompetens som finns i denna fråga på högskolan. Vi fick dessutom smakprov på aktuell forskning av både doktorsavhandling och doktorander. Jag upplever att man beforskar saker som i hög grad går att använda i praktiken inte minst i våra kommunala verksamheter.

Vi hade ett intressant resonemang både kring hur man kan arbeta strategiskt kring dessa frågor och hur kunskapsutbyte kan organiseras.

Historiskt sett har det varit ett fokus på fysiska funktionshinder. Det känns viktigt att bredda kunskaperna och diskussionerna till psykiska och kognitiva funktionshinder, som ibland kanske är lite tabubelagda att tala om.

Det känns helt klart rätt att återkomma till dessa frågor, vilket vi kommer att göra. Inom detta område kan kommunen och högskolan stärka varandra för att skapa samhällsnytta.

Annonser