Denna oktobervecka inleds om några minuter med sammanträde tillsammans med styrelsen för Halmstads Rådhus AB. Det blir f.ö. första gången för Andreas Bergman (M), som ersatt Mikaela Waltersson.

På tisdag börjar jag med att delta i mötet med ”Stadens Hjärta”. Det är intressant att följa hur arbetat med att utvecka centrum går vidare. Därefter blir det KLU hela tisdagen. På onsdag och torsdag är jag i Syockholm dels för sammanträde med den svenska delegationen i Regionkommittén och för att delta i ett semonarium om ”Förenkla – helt enkelt”.

Näringslivsfrågorna är aktuella och jag är angelägen om att de förändringar vi beslutat nu genomförs med kraft.

Veckan slutar bland annat med styrelsen för Halmstads Näringslivs AB. Vi håller på att slutförs arbetet med affärsplanen för 2014. Ett bra styrelsearbete förra gången har lagt grunden till det vi ska diskutera denna gång och besluta i november.

Annonser