Getinges VD presenterade idag nyheten att företaget avser att flytta sitt huvudkontor från Getinge till Göteborg.

Det är mycket tråkiga nyheter för Halmstad eftersom det är viktigt för vår kommun att det finns huvudkontor också för stora företag här.

Så sent som för ett par månader sedan genomförde hela kommunstyrelsen en work shop hos Getinge där vi diskuterade framtidsfrågor. Det var en bra diskussion som vi kände var givande för båda parter. Vi talade bland annat om Getinges goda läge nära E6 som gör det enkelt för personal att pendla till arbetsplatsen i Getinge och vi hade en hel del förslag kring hur vi skulle kunna utveckla samarbetet just kring personalfrågor.

Av den information som Getinge meddelat framgår bland annat att man bedömer att det är lättare att knyta kompetens till företaget i Göteborgsområdet.

Tyvärr stärker detta bilden av hur koncentrationen till våra storstäder accentueras när det gäller de globala företagen.

Det är ett antal medarbetare som nu får sin arbetsplats i Göteborg i stället för i Getinge. Jag bedömer att flera av medarbetarna på huvudkontoret idag inte bor i Halmstad, så för den enskilde kanske flytten av arbetsplatsen får mindre betydelse.

För Halmstad innebär det att ett högteknologiskt börsnoterat företag med världen som arbetsfält flyttar sitt säte från vår kommun. Vad det innebär för andra etableringar är svårt att säga, men visst är det inte bra för de strävanden vi har att positionera kommunen som en attraktiv plats för innovativt företagande.

Annonser