Idag har det varit ”Stockholmsdag”. Möte med regionkommitténs svenska delegation och handläggarmöte med utskottsgruppen till ECOS.

Det viktigaste mötet idag var emellertid med generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Clas Olsson, och biträdande generaldirektören Lena Liljebäck. Tillsammans med Bodil Ljungberg från AF i Hallland talade vi om ”jobbgaraget” ett projekt som låg i startgroparna med som tyvärr stängdes.

Jag fick tillfälle att berätta att den samverkan mellan AF och kommunen som var på väg att etableras för att nå människor långt från arbetsmarknaden fortfarande är viktig för oss i Halmstad.

Genom att jobba med hög tillgänglighet, personliga relationer med både arbetssökande och arbetsgivare på ett friare sätt än vad som kanske är vanligt går det att få fram jobb. HFAB:s arbetsförmedlare fick under sin projekttid fram 104 jobb på detta sätt.

Jag ser goda möjligheter att få högre utväxling för de offentliga insatserna om kommunen och AF kan samverka ännu mer.

Min tanke i detta fall är att det kanske kan finnas något annat sätt än jobbgaraget att jobba med i Halmstad för att så motsvarande effekter. Några löften fick jag inte från GD. Det hade jag heller inte väntat. Men däremot lovade han att återkomma längre fram efter att ha värderat vår diskussion, som fördes i god anda.

Halmstad har i vart fall på detta sätt visat sin vilja att gå vidare för att hitta olika metoder och möjligheter för att bekämpa arbetslösheten.

Annonser