Frågan placering av ny förskola vid Furulundsskolan har diskuterats i flera sammanhang den senaste tiden. Vid dagens ordförandekonferens med Femklövern diskuterades frågan.

Utifrån den diskussionen har vi gemensamt dragit slutsatsen att vi ska inrikta oss på att hitta en ny placering. Det förefaller inte möjligt att gå vidare med det nuvarande spåret om man ska klara alla olika typer av myndighetskrav.

Annonser