Häromdagen ordnande Svenskt Näringsliv en träff med företagare och politiker i Skedala bygdegård. Det blev ett intressant samtal om både det ena och det andra. Jag upplevde att flera kände att man ville uttrycka sina tankar kring företagandets förutsättningar på ett personligt sätt.

Visst det fanns kritiska åsikter som riktade sig mot regeringens politik, men tydligast var oron inför valet 2014. Flera företagare var mycket tydliga med att de anser att den halverade arbetsgivaravgiften för unga har stor betydelse för företagens möjlighet att anställa unga.

Idag är arbetsgivaravgiften för unga drygt 15 procent i stället för drygt 31 procent. Regeringen har i höst lagt fram förslag som innebär att avgiften sänks ytterligare till drygt 10 procent för att göra det ännu mer attraktivt att anställa unga.

Socialdemokraterna har ju sagt att man vill gå motsatt väg och höja upp arbetsgivaravgiften för unga till drygt 31 procent. Skulle det inträffa innebär det betydligt större kostnader för företagen. Färre anställs.

En del företag kände oro för hur det ska bli med RUT och ROT-avdrag respektive den halverade restaurangmomsen. När jag hörde dessa personer berätta, så känns det verkligen att politik har betydelse för i detta fallet både företagandets villkor och möjligheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden.

I praktiskt politik visar (S) att de prioriterar skattehöjningar. Det är viktigt att lyssna till vad företagarna som finns ute i sin vardag. Då blir betydelsen av alternativen tydligare.

Annonser