När jag idag träffade tre delägare i Farmartjänst fick jag en bra bild av hur företaget jobbar. Det är en ekonomisk förening med 21 delägare och några anställda medarbetare. Roligt att höra att de har en relativt god beläggning i år liksom förra året. Det finns en efterfrågan på den typen av tjänster de levererar, allt från partytält till grönytevård och snöröjning med mera.

Jag tycker det är intressant att höra hur företag utvecklas från att ha varit ett komplement för lant- och skogbrukare till att bli en stadigvarande sysselsättning, men med fast förankring i det vi skulle kunna kalla landsbygdsföretagande, även om man självfallet har kunder i hela kommunen.

Förutom att frågan om vikten av fortsatt nedsatta arbetsgivaravgifter för unga talade vi även om upphandling. Jag känner själv att lagstiftningen när det gäller upphandling inte alltid upplevs som tilltalande. Detta är svårt. Skattebetalarna ska ha bästa kvalitet till lägsta pris. Men jag kan också ge dem rätt som säger att om man handlar i den egna kommunen så blir det mer skatteintäkter lokalt.

Jag hoppas att den nya lagstiftningen ska ge ännu mer utrymme för ”den goda affären”.

När jag tillsammans med riksdagsledamöterna Michael Svensson (M) och Jenny Petersson (M) besökte Ung Företagsamhet i Halland mötte vi Ida och Hanna som med stor entusiasm redovisade både framsteg och utmaningar. Det går bättre för UF i Halmstad nu, men det återstår en del innan målet är nått.

Vi fick ta del av statistik som tydligt visade att UF-elever efter skolan var med anställningsbara, oftare blev chefer eller startade företag. Det är nog en av utmaningarna att sälja in till lärarna, nämligen att visa på effekten av UF hos eleverna, snarare än att berätta om hur UF fungerar. Det kan man ta sen.

Samband skola – näringsliv kan inte nog underskattas.

Annonser