Snart ska KSU ta ställning till tjänstemännens förslag om utställningshandling för Översiktsplanen. Ett par års arbete börjar nu närma sig en avslutning och beslut i kommunfullmäktige nästa år.

Jag sitter nu och läser i handlingarna, men tog en liten paus för att skriva detta.

Generellt tycker jag det är ett gediget material. Även om en ÖP inte är juridiskt bindande så kommer den att vara vägledande. Viktigast är kanske de strategiska planeringsinriktningarna och kartorna. Det är framförallt i dessa delar av dokumentet som tankarna är lätta att följa.

Jag tror inte det varit fallit tidigare att en ÖP varit föremål för en så omfattande medborgardialog. Det har skapat möjlighet för invånarna att komma med inspel tidigt.

Några frågor tror jag blir särskilt intressanta. Jag tycker det är viktigt att vi klart uttrycker att vissa områden längs våra stränder ska utpekas som möjliga att utvecklas för turism. Det gäller Tylösand, Grötvik, Västra stranden och Östra stranden. Det innebär fler servicefunktioner, som matställen, möjlighet till uthyrning etc.

Stränder med renodlad naturkaraktär kommer det att finnas på många platser i kommunen.

Det är också bra med serviceorter för att kunna besluta hur vi successivt ska bygga vår kommun. I det sammanhanget är det rimligt att även Steninge blir serviceort utöver de redan föreslagna.

Slutligt ställningstagande blir det i kommunfullmäktige i början på nästa år.

Nu ska jag fortsatt med att läsa handlingarna. I eftermiddag blir det företagsbesök på Oerlikon och i kväll naturligtvis Galan. En hyllning till det lokala näringslivet.

Annonser