I förra veckan träffade jag inom ramen för ”Arena för tillväxt” Peter Örn. Det blev ett mycket givande samtal om hållbart ledarskap. Det behövs tillfälle att stanna upp ett ögonblick och ta sig till att fundera lite längre än det som står närmast för dörren. Det gav mig inspiration att gå vidare och på ett bättre sätt kombinera det långsiktiga ledaruppdraget med de dagsaktuella frågorna.

Idag får jag besök av en klass på Östergårdsskolan. Klassen ska jobba med en kommunal budget. Det ska verkligen bli roligt att få ett nytt perspektiv på budgetarbetet.

I veckan blir det även ett företagsbesök på Nordexa AB. Jag kommer även att vara på Politikerdagarna i Göteborg både som besökare och talare. Jag medverkar i ett seminarium som handlar medskapande ledarskap. En av våra utmaningar är att få fram beslut på ett effektivt sätt. Verkligt effektivt blir det när invånarna är delaktiga. Kanske slipper man överklaganden eller andra fördröjningar om vi innan besluten lägger tid på medskapande, i stället för att efteråt behöva förklara.

Detta ska jag tala om på ett seminarium tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Orsa, Marie Olsson, och freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet. Det känns roligt att bli tillfrågad om att få delta i ett samtal om detta. Jag kommer bland annat att lyfta fram arbetssättet vi tillämpar när det gäller ”Framtid Oskarström”.

Annonser