Högskolan i Halmstad har presenterat tre olika idéer för ett utvecklat campusområde. Två inom befintligt område och ett mellan resecentrum och Nissan.

Jag tycker det känns bra att Halmstad är så attraktivt att olika aktörer väljer att reflektera över hur de kan utvecklas i Halmstad i en framtid.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare identifierat betydelsen av att påbörja ett grundläggande arbete för att kunna ta tillvara den potential för bostäder och verksamheter som finns i anslutning till det resecentrum som håller på att successivt växa fram.

Resecentrum är inte endast en bytespunkt för kollektivtrafiken. Det är en möjlighet att knyta ihop öster och väster och samtidigt utveckla vårt centrum. Det har jag talat om vid flera tillfälle tidigare.

Halmstad, men en centralt läge på Västkusten, är en bra boende- och arbetsplats. Framtidens arbetsmarknad kräver emellertid fungerande kommunikationer för arbets- och utbildningsresor. Vi har de senaste åren gjort tydliga framsteg. Personligen menar jag att vi skulle kunna bli attraktiva för ännu fler företag/myndigheter/organisationer om vi tar tillvara möjligheterna till pendling.

Högskolans idé med en förläggning av campus i anslutning till Nissan är naturligtvis intressant och behöver studeras närmare. Det är också viktigt att ta en tillåtande attityd till idéer som inte behöver vara färdiga förslag. Intressanta idéer föder nya och efterhand kan det växa fram konkreta genomförandeförslag.

En placering av ett campus vid Nissan är omvälvande och därför intressant att tala om. Det är viktigt att vi diskuterar alternativ som kanske inte är de förväntade eller självklara. Det är så man bryter ny mark.

Jag ser fram emot ett fortsatt dialog mellan olika intressenter för att utveckla vår kommun. Högskolan är en av de viktigaste aktörerna när det gäller att skapa en bra akademisk miljö i Halmstad, vilket jag tror är en mycket viktig komponent för Halmstads fortsatta möjligheter att vara en ledande regionhuvudstad.

Annonser