Öresundståg tar mig just nu till Göteborg. Jag blev precis ombedd att ersätta SKL:s ordförande Anders Knape i en panel på Kvalitetsmässan om framtidens välfärdsfinansiering. Det är en medverkan som kanske borde krävt ett veckas förberdelser. Nu blir det inte så, men jag känner samtidigt att det är viktigt att tala om framtidens välfärd.

Det kan rent av vara nyttigt att lyfta sig ibland från det handfasta lokala perspektivet och på ett övergripande plan se framåt. Fortsätter vi att finansiera välfärden år 2035 som idag innebär det att skatterna behöver höjas med 13 kronor. Det blir drygt 60 öre/år från och med nästa år. Den ekvationen är sannolikt inte möjlig.

Det kommer nog att handla mer om svåra priorieringar framöver. I det perspektivet tycker jag debatten om en framtida fotbollsarena i Halmstad kanske skulle behöva nyanseras. Det går inte att rakt av säga att vi använder mer än 200 miljoner kronor till en ny arena, därtill följer ökade driftskostnader.

Förväntningarna på det offentliga åtagandet måste få rimliga proportioner. För övrigt vill jag påminna om att den minskade publikkapaciteten på Örjans vall i framtiden inte har att göra med kommunens krav. Det är fotbollens egna organisationer som har sagt att ståplatserna maximalt får motsvara 20% av antalet sittande publik.

Ändras det kravet kommer Örjans vall även i framtiden att kunna ta emot en större publik med den ombyggnad som nu planeras. Nu invänder någon att jag inte förstår den framtida fotbollspublikens krav på komfort. Men kanske måste vi alla fundera mer vad som ska ingå i det framtida välfärdsåtagandet och hur detta ska finansieras?

I morgon talar jag om medskapande ledarskap på Politikerdagarna. Det kan vara ett tema som kan vara en väg in i att öka intresset för en bred debatt och förståelse för hur vi ska jobba med välfärdsfrågor och samhällsbyggande framöver.

Annonser