På tisdag den 7/1 kör vi igång med ett heldagssammanträde med kommunstyrelsen. Strax före jul fick vi ett smakprov på årets tema som är kultur, genom besöket på Dramalogen.

Nu arbetar vi vidare med detta spår. Jag tycker det är väldigt bra att kommunstyrelsen nu har kultur som tema. Det blir lätt så att de traditionella samhällsbyggnadsfrågorna och ekonomi dominerar KS-agendan. Förhoppningsvis kommer vi att med detta arbetssätt öka kunskaperna om den viktiga del i samhällsbygget som kulturen utgör. Dessutom kommer denna kunskap att ge oss möjligheter att ta tillvara kulturens potential i Halmstad på ett ännu bättre sätt.

En del i detta är att hitta former för att kunna förverkliga en tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Planer för detta finns med i Femklöverns planeringsdirektiv. Jag inser att det inte räcker med god vilja och ekonomiska anslag. Det handlar också om att hitta en juridiskt lämplig lösning. Det är flera parter inblandande förutom Halmstads kommun, även Region Halland och Stiftelsen bland andra. Redan nu finns det anledning att flagga för att det kan bli tekniskt komplicerat. Inte för att viljan fatts från något (vet ej var (S) står i frågan i och för sig?) håll vill jag understryka. Jag får återkomma till detta.

Femklövern kommer i veckan att besöka Engelska skolan för att vi ska få en orientering om skolans verksamhet. Det ska bli intressant. Till helgen äger en manifestation rum på Stora Torg. Jag tycker det är viktigt att visa sin personliga uppfattning i frågor som handlar om människosyn och alla människors lika värda. Inte i första hand som företrädare för kommun, partier eller organisationer utan som enskild person.

För mig är det toleranta samhället synonymt med tillit mellan människor och goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Vi får inte heller glömma lördagens idrottsbegivenhet i Halmstads Arena. Idel, ädel Handbollsadel. Bengan Boys.

Annonser