I Femklöverns planeringsdirektiv uttrycker vi behovet av en tillbyggnad av Hallands Konstmuseum och vi har även lagt en ram för finanisering tillsammans med Region Halland och Stiftelsen.

När vi idag samlades för att gå vidare var det roligt att notera att alla intressenter har en gemensam vilja att komma vidare. Det som för närvarande gör det komplicerat är de legala förutsättningarna. Det gör att vi måste tänka ”utanför boxen” i den delen. Orsaken är att skattereglerna ser olika ut för stiftelser resp kommuner.

Jag är trots detta optimist eftersom jag ser att viljan att diskutera konstruktiva lösningar är stor. En tjänstemannagrupp ska nu gå vidare och jag räknar med att vi senare i vår ska ha en tydligare målbild och även en bra lösning på själva fastighetsfrågan.

Det känns bra att Femklöverns initiativ i konstfrågan ser ut att föra frågan framåt.

Annonser