Imorgon kommer en manifestation mot rasism att äga rum på Stora Torg i Halmstad. Det tycker jag är bra.

Jag är på allvar oroad över att extremism av olika slag börjar att få allt starkare fäste i Europa. Det humanistiska arvet som bygger på ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle där alla människor har lika värde är ifrågasatt av en del.

Det demokratiska samhället är inte perfekt i alla sina delar. Men en sak är klar för min del. Jag vill fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva i en värld som bygger på alla människors lika värde. Jag tycker att facit från vår historia visar att de platser där toleransen är stor, där föds nya idéer, där tillåts människor att växa, där ökar välståndet.

Människor har rättigheter och skyldigheter. Det är en del av samhällsbygget.

Det är dags att åter visa på betydelsen av alla människors lika värde. Det är därför jag kommer att vara med på Stora Torg imorgon. Det är utmärkt att initiativtagarna är tydliga med att arrangemanget är partipolitiskt obundet.

Jag går därför dit för att representera mig själv. Det finns risk att annars överlåta ansvaret till olika organisationer eller institutioner att ta ansvar för att försvara grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Det viktiga är att var och en av oss bidrar till att ta det ansvaret.

En manifestation kan uppfattas som en symbolisk handling. Det må vara så. Men jag tror att det har betydelse för att sätta bilden av viljan till att varje dag värna grundläggande och viktiga värderingar, på vilka vårt samhälle bygger.

Annonser