Det nya arbetsåret började för min del den 2 januari, men det är ju första denna veckan som är helt fri från röda dagar. För egen del ägnar jag måndagen åt internt arbete och förberedelser. I morgon har vi möte med ledningsutskottet hela dagen.

På agenden står ett antal informations- och beslutsärenden. En av utskottets viktigaste uppgifter är att bereda kommunstyrelsens uppföljningsansvar när det gäller verksamheterna i kommunens nämnder och bolag. Under de senaste åren har detta fått ett ökat fokus. KLU arbetar sedan ett drygt år med verksamhetscontrolling som ett arbetssätt för att regelbundet kunna följa verksamheterna.

På tisdag är Hallands Hamnar Halmstad AB och Halmstads Stadsnät AB i fokus. Det ger kommunledningen en samlad bild av en verksamhet och vi kan gå vidare med förslag till ytterligare dialog med en verksamhet om vi bedömer det som relevant.

På tisdag avtackas landshövding Lars-Erik Lövdén efter sina nio år som landshövding. Personligen tycker jag att vi har haft ett gott och konstruktivt samarbete och vilket jag kommer att uttrycka i samband med avtackningen.

På onsdag ska jag (och andra) intervjuas av Skolinspektionen som granskar hur kommunerna sköter sina uppgifter. Temat är ”huvudmannens styrning mot nationella mål”.

När det gäller verksamhetsuppföljning i allmänhet har vi en mycket god systematik i Halmstad kommun. I månadsrapporter får kommunstyrelsen rapporter, systemet för intern kontroll har utvecklats, KLU följer upp de finansiella placeringarna på ett helt annat sätt än tidigare, delårsrapporterna och årsboksluten ger en mycket omfattande information om verksamheterna. Jag känner att du är det läge att konsolidera på denna nivå. Det är hela tiden en balans mellan att ägna sig åt uppföljning av kvalitet, ekonomi m.m. och den tid som ska ägnas åt att tänka fritt när det gäller utveckling.

Det handlar inte enbart om att göra rätt och också att göra rätt saker.

De två sista dagarna i veckan ägnar jag åt studiebesök med den moderata gruppen i Jönköpings län för att tala om regioal utveckling i olika avseenden.

Dessutom får vi inte glömma Eldsjälsgalan på onsdag kväll. Den tycker jag är angelägen för att visa goda exempel i den ideella sektorn.

Annonser