Ikväll var det ett nöje att få vara med när några av Halmstads eldsjälar fick utmärkelser.

När jag inledningstalade pekade jag på att det ideella arbetet ger syresättning, sammanhållning och säkerhet. Jag menar att föreningslivet ger förutsättningar för kamratskap, gemenskap och personlig utveckling. Det ger därmed kraft och energi både till människor och samhällen.

I dagens läge är sammanhållning viktig. Föreninglivet för i många fall samman människor med olika bakgrund och förutsättningar. Det ger förutsättningar för en social sammanhållning. Jag har själv märkt det tydligast inom idrotten. Där tränar eller tävlar man på idrottsliga meriter och det spelar mindre roll vilken ställning man har i samhället i övrigt.

Vid ett tillfälle för några år sedan när jag sprang Tiarpsloppet, en härlig löparrunda i Vapnödalen. Efteråt pustade jag ut på en bänk och en äldre man satte sig bredvid och konstaterade att han kände igen mig, men samtidigt var han förvånad att se mig i detta sammanhang. Det blev ett otvunget samtal om glädje med löpning. Ett samtal som kanske inte kommit tillstånd i ett annat och mer formellt sammanhang.

En förening kan också erbjuda säkerhet – en trygg punkt. Man får en möjlighet att ingå i ett sammanhang som ser annorlunda ut än på jobbet eller i skolan. Det kan ge nya roller och möjligheter som ger kvalitet i tillvaron.

Vi har alla anledning att vara tacksamma för alla dem som jobbar i den ideella sektorn. Ikväll fick några välförtjänt uppmärksamhet.

Annonser