Landstinget Jönköping är på väg att, liksom Halland, bilda region. Det är alltid intressant att besöka andra delar av landet som arbetar med samma uppgifter för att jämföra och föra en dialog.

För mig blev det en möjlighet att öka min kunskap när det gäller sjukvård och de utmaningar jag tror alla delar av landet står inför när det gäller att kombinera hög kvalitet, bra bemötande och god tillgänglighet så att man snabbt får träffa sjukvårdspersonal.

I de fall när någon behöver en behandling som man kanske endast får en eller ett fåtal gånger i livet så är tillgången till kompetens mycket viktig. I vissa fall är det svårt att sprida hög specialistkompetens till flera olika platser. Detta är en av de viktigaste sjukvårdspolitiska frågorna framöver att göra rätt avvägningar i denna del.

Det var också intressant att besöka kulturhuset Spira. Jag är imponerad att Landstinget Jönköping tillsammans med några andra satsat över 450 miljoner kronor på detta projekt. En mycket fin och mångsidig byggnad. Den genererar lika mycket i driftskostnad som hela Halmstads kulturförvaltning om jag förstod saken rätt. Men reservation för att jag missuppfattat siffrorna. Men stora belopp var det. Det ska bli intressant att följa effekterna för länet.

Det blev också tillfälle att tala om regional utveckling. En liten reflektion jag gjorde idag och som jag även gjort tidigare i mina möten med kommunerna i Entreprenörsregionen är att vi borde förstärka våra insatser för att visa upp Halmstad som en besöksdestination.

Ibland behöver man inte gå så långt för att hitta besökare. Det finns ett etablerat resmönster där många människor i dag vänder sig mot södra Halland och inte minst Halmstad. Det känns som om denna ström av smålänningar borde kunna förstärkas. Jag tror att t.ex. satsningen som görs på Eurostop kan leda till ytterligare besökare därifrån till hela Halmstad.

Annonser