Fördelen med att resa med tåg är att det skapar tid att fundera, läsa och göra lite allt möjligt tämligen ostört. Just nu är jag på väg mot Halmstad genom ett vintervitt landskap.

Jag har läst ut Erika Bjerströms nyligen publicerade bok ”Det nya Afrika”. Även om mitt fokus ligger på lokalpolitiken i Halmstad, så är jag naturligtvis allmänt intresserad av människor och samhälle. Nya perspektiv är viktiga att ta till sig så att invanda egna tankemönster kan ifrågasättas.

Bjerströms bok bidrar till för mig ny kunskap om Afrika. Hennes omfattade reportageresor i Afrika har givit henne underlag till en mycket intressant bok.

I delar av Afrika söder om Sahara växer ekonomin i en takt som vi inte är riktigt medvetna om i vår del av världen tror jag. Det är intressant att läsa om framgångsrika afrikanska affärsmän och kvinnor, som vi borde läsa mer om i medias näringslivsrapportering. Bethlehem Tilahun Alemu är ett exempel på en person, vars skoföretag säljer i femtioländer och hennes företagande kombineras med ett socialt ansvarstagande. Det är naturligtvis viktigt med entreprenöriella förebilder där som här.

Men boken viktigaste avsnitt tycker jag handlar om biståndspolitiken. I Afrika talas mer om ”trade not aid” än om behovet av bistånd. Personligen har jag alltid tänkt att fri handel som grundas på äganderätt, avsaknad av korruption och stabila legala institutioner är viktiga grunder till ett välståndsskapande näringsliv. Alla som intresserar sig för biståndspolitik borde läsa detta avsnitt av boken.

Men det finns också andra utmaningar att lyfta fram. ”Landgrabbing” där stora internationella företag köper eller arrenderar stora markarealer och där vinsterna inte leder till skatteintäkter i berörda länder är ett exempel risker som måste hanteras av ländernas regeringar.

Det är intressant att bredda sitt vetande. Om jag för några år sedan hade vetat det jag nu vet kanske det utbyte som Halmstad hade med staden Moshi i Tanzania kunnat utvecklats från att handla främst om att stärka yrkesutbildning till att bli något annat också. Det finns anledning att öka medvetenheten om utvecklingen i Afrika. Den kommer sannolikt att påverka oss européer mer än vi anar. Kinserna har i vart fall förstått betydelsen av att vara på plats.

Annonser