Upphandlingsfrågorna diskuteras en del just nu. På EU-nivå har beslutats om ändrade regler. Experter diskuterar hur stora förändringarna verkligen blir i praktiken.

I Sverige pågår nu ett parallellt arbete. En proposition som bl.a. tar sikte på högre gräns för direktupphandling ska presenteras för riksdagen senare i vår. Dessutom ska EU:s nya direktiv bli en del av svensk lag för att kunna tillämpas från den 1/1 2016.

Jag hoppas att de förändringar som nu är på gång ska leda till att kommunerna generellt kan arbeta med leverantörerna så att fokus ännu tydligare kan hamna på kvalitet.

Jag vill också se en möjlighet att i utvalda upphandlingar kunna ta sociala hänsyn. Det skulle syfta till att göra det möjligt att använda upphandling som ett instrument för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få bättre möjligheter.

Det som är utmanande och som söker sin lösning är att hitta en formel som gör det möjligt att lösa detta på ett ekonomiskt bra sätt och samtidigt säkerställa att de personer som bäst behöver det får möjligheter. I Halmstads genomförda upphandling vad gäller daglig verksamhet finns öppningar i reglerna.

Min avsikt är att vi ska gå vidare och undersöka förutsättningarna för hur ny lagstiftning och ny tillämpning ska användas i Halmstad.

Annonser