Jag är nu hemma igen efter att i fyra timmar haft förmånen att sitta mötesordförande när MUF Halland genomförde distriktsstämma i Halmstad.

Det känns bra. Riktigt bra. Fyra propsitioner och 23 motioner behandlas. Viktiga politikområden lyfts fram inom bland annat arbetsmarknad, intergration, jämställdhet, skola med mera.

Det finns en bredd på diskussionen som är stimulerande. En MUF stämma är helt klart spänstigare än en förbundsstämma. Jag tycker vi ska ta lärdom av MUF och använda våra förbundsstämmor till en arena för politisk diskussion på ett helt annat sätt i framtiden.

Det blir också tydligt för mig vilken bra skolning det är att börja sitt politiska engagemang i MUF. Politiken prövas under lite friare former än vad som blir fallet med ökande politiskt ansvar.

Alla får man chansen att begära ordet och yttra sig, lägga fram yrkanden, votera och fatta beslut. Det är något man som ung politiker har nytta av både nu och i framtiden.

Det jag tar med mig allra mest är att det vara så många ombud på plats och att det finns så många unga människor som vill vara aktiva unga moderater.

Jag är uppriktigt glad över att få haft förmånen att träffa och lyssna till MUF-ombuden idag. Det skapar tillförsikt hos mig inför framtiden.

Annonser