Igår hade (M) företrädare i KS, BUN och UAN bjudit in förestlärare från grundskolan och gymnasieskolan till ett informellt rundabordssamtal.

Jag upplever det som viktigt och intressant att få ta del av de reflektioner och tankar som lyftes fram på mötet.

Det känns verkligen som att denna reform är viktig för att skapa fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet och kunskapsmålen.

Fler upplevde att det blivit enklare att få gehör för utvecklingsarbete nu när några lärare är tydligt utpekade att leda arbetet.

Uppdragen är lite olika utformade inom grundskolan och gymnasieskolan. I synnerhet om det blir möjlighet att anställa fler förstelärare så blir tydligheten i uppdraget viktigt bedömer jag.

En effekt av förstelärarnas arbete kommer sannolikt att bli en ökad samsyn på hur vetenskapoch beprövad erfarenhet ska tillämpas i skolan.

VI talade också om betydelsen av att kunna genomföra ett utbyte mellan förstelärare på olika skolor. Det skapar ett mervärde.

Debatten om skolan är viktig. Men ett av de viktigaste inslagen är nu att låta beslutade reformer få genomslag. Det kommer att leda till bättre kunskaper hos eleverna.

Vi som deltog från (M) i mötet gick därifrån med en bra känsla. Mötet med våra pedagoger gjorde ett gott avtryck. Dessutom är det väldigt bra att kunna föra denna typ av resonemang på det informella sätt som nu blev fallet.

Annonser