Najaden har från andra hälften av 1900-talet fram till nu varit en välkänd symbol i Halmstad. Nu kommer hon att flytta till Fredrikstad i Norge.

Köparen är en förening som har ett tydligt koncept för hur man med kompetens och kapital ska fortsätta renoveringen av Najaden. Man uppger sig till och med vara beredd att göra henne seglingsbar igen.

Ur ett bevarandeperspektiv är detta naturligtvis välkommet.

När det gäller ekonomin kring fartyget så kan jag endast överblicka nedlagda kostnader för kommunen från 1990 och bedömda kostnader för att fullfölja renoveringen fram till 2017. Det summerar till drygt 52 miljoner kronor i offentliga medel.

Kommunen och (under renoveringsperioden) arbetsförmedlingen skulle stå i stort sett för hela denna summa. Man måste ställa sig frågan om det är rimligt för en kommun att lägga skattemedel i denna utsträckning på ett fartyg? Kommunfullmäktige tyckte inte det och beslutade därför om avveckling i någon form.

Staten har ju för sin del uttalat att man inte är beredd att ta över Najaden.

Det finns många som är engagerade för Najaden. Det har jag stor respekt för. Det har dessutom lagts ner mycket ideellt arbete på Najaden. Detta arbete är ju inte ogjort i och med att Seilskuteforeningen Öst i Viken nu för fartygets traditioner vidare.

Annonser