Tylösand är kanske Halmstads starkaste varumärke. Tylösand är en del av Halmstads attraktivitet och en symbol för sommarturismen i vår kommun.

Restaurang Salt är en av Halmstads mest populära restauranger. Den utgör ett viktigt komplement till Tylöhus’ restauranger och hotell. Salt är en plats som många gärna tar sig till för att visa upp Halmstad i ett unikt läge.

Nu finns ett förslag till detaljplan som gör det möjligt att låta restaurangen få finnas kvar.

Jag tycker det är viktigt att anta denna plan som gör det möjligt att fortsätta med restaurang i den delen av Tylösand där den nuvarande etableringen finns.

Idag har kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutat att sända ut detaljplanen för granskning. Det sista steget innan beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Tylösand behöver fler restauranger, turistservice och andra typer av nöjesställen både för besökande och för boende, inte färre.

Annonser