Igår var jag på ett möte i Hässleholm om möjligheterna att utveckla Pågatågstrafiken från Markaryd till Halmstad. Där finns nya intressanta möjligheter som bör undersökas närmare.

Idag deltog jag i ett mycket givande möte i Smålandsstenar med förträdare för Gislaveds kommun, Hallands Hamnar AB, näringslivet m.fl.

Det blev väldigt tydligt att det finns ett behov av att utveckla järnvägen mellan Halmstad och företagen i Gislaveds kommun och vidare norrut.

Det är bra att Hallands Hamnar AB har tagit på sig rollen att vara en regional aktör som vänder sig till näringslivet inte bara i Halland utan man jobbar mycket aktivt med det småländska näringslivet.

Järnvägen behöver förstärkas för att klara företagens behov av godstransporter. Det är dessutom viktigt av den anledningen att om godset inte kan fraktas spårbundet så innebär det att prisbilden på lastbilsgods sannolikt kommer att påverkas uppåt i brist på konkurrens från andra trafikslag.

Nu kommer aktörerna att aktivt arbeta med att hitta trafikeringslösningar för järnvägsgods som kan fungera. Det är bra för näringslivet, Hallands hamnar och tillväxtmöjligheterna i regionen.

För Halmstads dels upplever jag att vi behöver förstärka vår orientering mot Småland. Helt i enlighet med vad kommunstyrelsen kommit fram till.

Främst södra Halland och delar av västra Småland är redan en funktionell region för arbetsmarknad och näringsliv. Det ska vi förstärka på det politiska planet, inte minst genom arbetet med samarbetskommunerna i Entreprenörsregionen.

Annonser