Idag lades kommunens årsredovisning fram. Ekonomiskt är det ett bra år. Förvisso är det en rad engångsposter som leder fram till ett positivt resultat som överstiger budgeten.

I detta inlägg vill jag lyfta fram att kostnadsutvecklingen är bruten. 2013 ökade skatteintäkterna mer än kostnaderna. Det har vi inte riktigt varit vana vid. För mig är det en mycket viktig indikator på att vi har kontroll på den ekonomiska utvecklingen.

När det gäller verksamhetsresultaten är det också intressant att notera att grundskolorna i Halmstad når ett bättre resultat än snittet för riket, samtidigt som kostnaderna i Halmstad är lägre än snittet för riket. Bra effektivitet i kombination med bra resultat.

När det gäller serviceutbud och nöjdhet bland våra äldre i särskilda boenden så är det även där ett bättre resultat än snittet för riket. Fler exempel kan nämnas. När det gäller hemtjänsten är nöjdheten i nivå mer riket.

Måluppfyllelsen har också blivit bättre 2013 i jämförelse med 2012.

För mig är det viktigt att dessa och andra kommunal basverksamheter fungerar. Det gör de i Halmstad.

Nu är det nytt år och vi går vidare med att nå ännu fler mål i år.

 

 

Annonser