Idag träffade jag villsammans med mina moderata kollegor Mikaela Waltersson och Lars Püss några företagare inom transport- och logistikbranschen.

Det var ett dialogtillfälle för ökad kunskap om företagandets villkor. Vi fick bekräftat betydelsen av det stöd som Halmstads Näringsliv AB och andra aktörer lämnar till mindre företag som vill utvecklas. Kul att det upplevs att dessa insatser gör skillnad.

För mig blev det också tydligt att kompetensprofilen idag ser annorlunda ut. Idag handlar det till exempel inte bara om att gilla att köra lastbil och vara en bra förare för att få jobb i branschen. Föraren behöver kunskaper i logistik för att kunna sköta sitt jobb på ett effektivt sätt. Det tror jag är en bild vi ska ta med oss när vi formar vår utbildning.

Det stora problemet man upplever är konkurrensen från utländska åkare som kör i Sverige med helt andra kostnadsförutsättningar. Jag förstår att man frågar sig varför utländska åkare inte ska tvingas betala trängselskatt för att ta ett exempel?

Det var också intressant att få en inblick i hur det fungerar med utländska ”underleverantörer” i branschen. Även om alla utländska åkare inte kör med förutsättningar som ser helt annorlunda ut än de som gäller för svenska, så är det ett problem. För mig är det självklart att om någon begår ett brott, så ska denne lagföras. Bara för att det är svårare att driva in avgifter eller böter så ska det inte ge en konkurrensfördel för vissa åkare.

Vi fick åter belyst betydelsen av att de sänka arbetsgifterna för unga blir kvar även efter valet.

Om detta och andra frågor som till slut landar i kommunens eller riksdagens hägn handlade detta intressanta samtal.

Annonser