Det har inte varit enkelt att i alla delar sätta sig in i frågan om hur bristen på förskoleplatser i centrum ska ordnas, liksom hur framtiden för förskolan och skolan i Holm ska se ut.

Det ställs i dag nya krav på skolan som i praktiken innebär att vi behöver organisera våra skolor enligt fyra olika modeller, antingen F-3, F-6, F-9 eller 4-9. En sådan förändring kommer att ta viss tid att genomföra.

Genom de förslag som Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram kommer skolorna på Kärleken att organiseras som F-3 (Sofieberg) resp 4-9 (Stenstorp). Det är rätt väg att gå i ett pedagogiskt perspektiv. Dessutom växer sannolikt antalet barn i området framöver och då är det bra att skolan är organiserad på rätt sätt.

Frågan om Holms skola har diskuterats flitigt, inte minst av engagerade och kunniga förträdare för föräldrar i området.

Det vi idag inte säkert vet är om det finns en lämplig plats att bygga en ny förskola på i Holm. Olika alternativ har förts fram. BUN föreslår att skolbyggnaden ska byggas om. I och med att vi med ledningsutskottets ställningstagande idag inte föreslår att skolan i Holm ska läggas ner, så skapar vi tid att bereda frågan.

Samtidigt ligger en utmaning i hur verksamheten ska bedrivas under hösten. Men den utmaningen finns oavsett valt alternativ.

I och med att hela frågan om ytterligare anslag till största delen berör BUN:s ekonomi från 2015 och framåt så har ledningsutskottet bedömt att det är lämpligare att hantera detta i samband med beredning av budgeten senare i höst.

Vi har dock medvetna om att BUN beställt paviljonger för att klara situationen akut. Det är en rimlig och nödvändig åtgärd som därför genomförs redan nu.

För oss i Femklövern är det centralt att vi kan lösa behovet av förskoleplatser. Jag räknar med att ytterligare förslag på områden att etablera förskolor kommer att lämnas fram inom kort.

Annonser