Det är inte så ofta som jag får tillfälle att komma ut i klassrummen i våra skolor. Men nästan varje gång det sker, är jag på gott humör när jag beger mig därifrån.

Dags för mig att på nytt besöka Östergårdsskolan. Idag besökte jag klass 7A. Klassen hade förberett sig genom att skicka individuella brev med önskemål om förbättringar i kommunen.

Jag började berätta lite om hur mitt arbete ser ut. Just idag är ju en lite ovanlig dag. Inga formella beslutsmöten, men väl kungabesök i Getinge, klassrumsbesök på Östergård och några planeringsmöten i Rådhuset.

Med klass 7A talade jag om betydelsen av demokrati och att den måste försvaras och upprätthållas. Jag återkommer ofta till detta tema i mina samtal inte minst med unga invånare.

Det var roligt att möta en klass med elever som gärna ställde frågor och lämnade synpunkter.

Av all de förslag som tagits fram i deras olika brev visade det sig vid en avslutande omröstning att det de flesta önskade sig var ”chillplatser”, vilket är nytt ord för mötesplatser. Platser eller miljöer där man kan träffa kompisar utan anspråk att fika eller bedriva någon direkt aktivitet.

Annat som togs upp var nöjesfält, idrottshallar, badhus, bättre fler skolskjutsar m.m.

Förhoppningsvis innebar vårt samtal en ökad förståelse för att allt inte kan fixas på en gång. Men i demokratisk ordning kan man besluta om hur vi ska prioritera.

Några elever valde att inte lägga en röst på något av förslaget. Man har rätt att inte rösta, inget fel. Men då överlämnar man samtidigt mer inflytande till de som lägger en röst. Något att tänka på.

Min fåfänga gör att jag inte kan låta bli att nämna att jag fick en fråga hur gammal jag är. Jag lät dem gissa och en mycket stor majoritet av svaren hamnade mellan 35-45 år, med dragning åt 45 år ska erkännas. Till slut drog någon till med 60 och då avbryts omröstningen, med att jag nöjt kunde meddela 54 år.

Jag uppskattar verkligen att flera lärare på Östergårdsskolan är aktiva och hör av sig för att låta oss politiker medverka i att skapa en kunskap och förståelse för demokratin och politikens roll i samhället.BildBild

Annonser