Tylösand behöver utvecklas och varumärket förnyas. Jag tror att ett viktigt startskott för ett sådant arbete är att permament etablera en restaurang nära vattnet.

Det skapar en särskild atmosfär och känsla, som innebär att Tylösands attraktionskraft ökar.

Salt finns, är uppskattad och omtalad. Den drar folk till Tylösand. Därför vill jag att vi ska anta den detaljplan som nu är framtagen.

Jag förstår inte varför (S) i byggnadsnämnden motsätter sig detaljplanen. Det är för övrigt svårt att veta vad (S) vill i denna fråga?

Detaljplanen ska senare i vår beslutas i kommunfullmäktige. Jag hoppas att det då finns ej majoritet för att anta planen så att Salt får finnas i framtiden.

Det kan samtidigt bli ett startskott för att stärka varumärket Tylösand

Annonser