Igår på kommunstyrelsen inledde vi arbetet med hur vi ska utveckla Tullkammarkajen.

Utgångspunkts togs i frågeställningen vilka värden vi tycker ska styra utvecklingen?

Det blev en bra diskussion där ledamöternas inlägg var mer personliga än partipolitiska. Det tycker jag känns utmärkt i detta uppstartsskede.

Jag är nöjd med att KS i olika frågor klarar av att föra denna typ av diskussioner på ett öppet och oförutsägbart sätt. I detta skede behöver vi fånga in bredden av möjligheter.

Många talade om värden som variation och utnyttja vattnet på olika sätt. Mångfald före likformighet. Allt kanske inte behöver vara ”prefekt”

Jag vill se en ny stadsdel som innehåller många olika funktioner, inte minst sådana som gör att också folk som inte bor i området ska finna anledning att söka sig dit.

Den stora potentialen ligger i att koppla ihop den möjlighet som närhet till resecentrum innebär med en stadsdel som präglas av puls, inte minst kulturell.

Vi kommer efter hand att skaffa oss en riktning i detta projekt. Men just ju är jag mycket intresserad av vad andra tycker så att vi kan ta fram rätt riktning och målbild.

Det är ett område som ska utvecklas successivt under 10-20 år, så det gäller att inte fastna i nutidens värderingar enbart.

Annonser