Jag blev förvånad över att endast ett anbud lämnats in för att renovera Kattegattgymnasiet. Hur kan det komma sig att endast ett (1) företag hört av sig för att få detta jobb???

Det talas ibland om att kommunen ska investera mer. Halmstads kommun investerar för hundratals miljoner kronor varje år, inte minst i byggprojekt.

Det är viktigt för den lokala byggmarknaden. Om marknaden inte vill ta sig an stora projekt där kommunen är kund så är jag verkligen intresserad av att veta varför?

Annonser