Vi behöver fler attraktiva besöksmål i Halmstad. Än en gång tar jag upp restaurang Salt. Igår ansåg (S) i samhällsbyggnadsutskottet att arbetet med detaljplanen för Salt skall avbrytas.

Jag tycker detaljplanen ska fullföljas. Det är ingen ny synpunkt. Men det som förvånar är att (S) låtit processen gå så här långt när man uppenbarligen inte tycker att det är en bra idé med en restaurang vid vattenet i Tylösand.

Nu ska frågan avgöras i kommunfullmäktige i juni. Blir det ett nej från KF då upplever jag att det blir svårt att kick-starta utvecklingen av Tylösand. Det är mycket olyckligt.

Annonser