bild 2
Mina kommunrådskollegor Henrik Oretorp och Suzanne Åkerlund tillsammans med affärsenhetschef Jenny Svahn och Markus Axelsson-Djurberg, marknads- och försäljningsansvarig.

bild
Robin Loggarfve, Alekander Stojkovski och Valmir Ahmeti har med en praktikplats kommit in i banken på ett bra sätt

Idag besökte jag tillsammans med Henrik Oretorp och Suzanne Åkerlund Swedbanks telefonbank i Halmstad. Swedbank är en av de största arbetsgivarna i Halmstad med cirka 250 personer. Det är ett faktum om inte är så känt. Telefonbanken jobbar inte bara med telefonservice. Här finns sociala medier etc. En av bankens fem anläggningar i Sverige.

Inom ramen för sitt CSR åtagande har hittills cirka 4000 unga över hela landet fått praktikplats i banken. Vi träffade även ungdomar som har/har haft praktik. De berättar om vilka möjligheter en plats ger och hur man växer socialt och får en bra bild av en arbetsplats.

Vi har ett liknande projekt i Halmstads kommun med praktikanställning på tre månader.

Det händer mycket på en arbetsplats och inte sällan skapas situationer som leder till att praktik övergår till jobb.

Vi behöver jobba mer med att lyfta fram goda exempel så att fler och fler arbetsgivare förstår de möjligheter som följer av att ta emot praktikanter.

Annonser