Med ett fåtal dagar kvar till valdagen den 25 maj då vi ska utse 20 svenska parlamentariker, så upplever jag ett stigande intresse. Det är svårt att bedöma hur många som kommer att rösta.

Ska jag gå på min intryck från de dörrknackningar jag gör runt om i Halmstad, så är det betydligt fler som nu säger att de ska rösta än vad som var fallet bara för någon vecka sedan. Det kan naturligtvis vara tillfälligheter, men jag hoppas att det är så.

För egen del fick kampanjen extra fart under Carl Bildts besök i Halmstad. Kul att vi kunde genomföra ett klassiskt torgmöte, även om ljudet strulare i början, så gick det inte att ta miste på intresset från allmänheten när Bildt var tillbaka i födelsestaden. Givetvis iförd klassisk tröja trots värmen.

CF + Bildt

För mig är EU-valet viktigt eftersom jag vill ha kandidater som driver frågor om tolerans och öppenhet, om frihandel och färre handelshinder, om fred och stabilitet i Europa. Det fordrar kandidater som tror på ett starkt Europa som är beredd att jobba för att Europa enas om ståndpunkter i relationen gentemot andra stormakter och som förstår betydelsen av samarbete och samverkan.

På den moderata listan finns personer som har den kompetensen med Gunnar Hökmark i spetsen.

Ett Europa i fred och frihet är min enkla vision. Det låter självklart, men det låter sig inte göras utan en politik som har det som uttalat mål.

Annonser