Få frågor diskuteras lika flitigt som Stora Torg. När (M) i förra veckan stod på torget med en tillfällig valstuga under ett par dagar var det många jag talade med som talade om Torget.

Det finns de som tycker att det enbart ska få förekomma försäljning av frukt/grönt och blommor. Bort med kläder etc säger man. Andra vill ha fler matvagnar. Nu kommer det synpunkter på att volleybollen åter är i stan.

Flera intressen slåss om omärksamheten kan man säga.

Jag tycker det är viktigt att Torget fungerar som en ”dragare” för centrum. Det betyder att de som bedriver torghandel ska få rimliga förutsättningar att göra det uthålligt för dem som önskar det och mer tillfälligt för andra. Jag tycker själv att det hade varit trevligt om Bondens marknad valde att flytta från slottet till torget. Det kunde säker ge både kunder och förstärka Torget som handelsplats.

Men jag tycker också att tillfälliga arrangemang ska få en möjlighet. Den internationella matmarknaden är ju till exempel ett mycket uppskattat inslag. I valtider kommer det upp valstugor under några veckor. Listan kan göras lång.

Samtidigt som jag säger det är det viktigt att vi ser flera områden i centrum som potentiella ytor för aktiviteter.

Det finns med andra ord anledning att gå vidare med att utvärdera de förändringar som nu har gjorts på torget för att se om ytterligare kan göras i centrum. Oavsett hur det blir i framtiden så kommer Torget säkert att vara ett samtalsämne framöver.

Annonser