Idag presenterade vi moderata idéer för Halmstad inför valet 2014. Temat är klok – modern – älskad. Vi försöker med vårt program att förmedla både känsla och värderingar i kombination med skarpa förslag.

Vi ska fortsatt arbeta så att det alltid finns ekonomiska möjligheter att klara välfärden. Det kan tyckas självklart, men vi hör hur oppositionen vill använda det egna kapitalet till drift.

De viktigaste samhällsbyggnadsprojekten under nästa period är att påbörja arbetet med en ny stadsdel vid Tullkammarkajen och resecentrum. Men vi vill gärna lyfta fram teaterhotell och en utbyggnad av Hallands konstmuseum.

Jobbfrågan är central för att människor ska kunna hitta egen försörjning och delta i samhället. Vi kommer även i fortsättningen att sats på att unga ska få tillgång till arbetsmarknaden genom praktik och andra insatser.

Jag hoppas att våra idéer ska få spridning och att de skapar en intressant diskussion.

Ta gärna del av våra idéer genom att läsa idéprogrammet

Annonser